3D skenēšana un modelēšana

 3D skenēšana un modelēšana

Mēs piedāvājam veikt uzmērīšanu no zemes un fotogrammetrijas pakalpojumus, kā rezultātā iespējams iegūt:

 • Punktu mākoni
 • 2D rasējumu (horizontāli un vertikāli griezumi)
 • 3D modeli
 • Dažādu elementu virsmas modeļus (Mesh)

Lai mēs varētu Jums sniegt pēc iespējas precīzāku cenas aprēķinu, ir nepieciešama sekojoša informācija:

 • Precīzs darba uzdevums ( kādām vajadzībām nepieciešama skenēšana)
 • Kas ir nepieciešams? (punktu mākonis, 2D rasējums, 3D modelis)
 • Detalizācija
 • Objekta adrese (vēlams Google map links uz konkrēto objektu)
 • Inventarizācijas lieta
 • Objekta attēli/fotogrāfijas
 • Stāvu plāni
 • Kāds ir vēlamais faila saņemšanas formāts?

Lāzerskenēšanai ir ļoti plašs pielietojums – topogrāfisko plānu izveidošanā, situāciju modelēšanā, dažādu monitoringu realizēšanā, objektu analīzē un dizaina risinājumu vizualizācijā. Skenēšanas dati tiek kombinēti ar aerofotografēšanu vai arī atsevišķi piemēroti datu modelēšanai un apstrādei.
3D skeneris ļauj īsā laikā iegūt augstas precizitātes datus par objekta izmēriem, virsmām, nobīdēm, kas atspoguļoti ar reālajām objekta krāsām 3D punktu mākonī dažādos formātos.

Skenēšanai tiek izmantots FARO skeneris, no kura iegūtajiem datiem programmas ReCap ( Autodesk) apstrādes rezultātā tiek iegūts punktu mākonis (Point Cloud). Attēlu iegūšanai no gaisa mūsu speciālisti izmanto dronu DJI Phantom 4 Pro. No iegūtajiem datiem, izmantojot programmu Context Capture, izveido punktu mākoni – Point Cloud (Autodesk ReCap), kuru iespējams eksportēt WEB pārlūkā.

3D modelis tiek veidots programmā Revit ( AUTODESK 2018).

3D modeli iespējams eksportēt formātos:

 • IFC;
 • DWG;
 • DXF;
 • DGN;
 • ACIS SAT.

Punktu mākoni iespējams eksportēt formātos:

 • RCP/RCS;
 • PTS, E57.

Skenēšanas rezultātā iegūtie gala produkti tiek izmantoti:

 • kultūrvēsturisku objektu dokumentēšanā;
 • telpu uzmērīšanā, inventarizācijā;
 • tiltu un tuneļu būvniecībā, dzelzceļa un ostu pārraudzībā;
 • tilpumu aprēķinos (karjeras);
 • būvju informācijas modelēšanā BIM (Building Information Modeling);
 • rūpniecisko objektu uzmērīšanā;
 • ēku un fasāžu restaurācijā, renovācijā;
 • projektēšanā, būvniecībā, uzraudzībā;
 • arheoloģijā;
 • ģeodēzisko darbu veikšanai;
 • datu salīdzināšanā (izmaiņu noteikšanā);
 • Telpu interjera dizaina izveidē.

VEIKTIE DARBI:  Pievienot dokumentu vai attēlu (.jpg; .png; .doc; .docx; .xls; .xlsx;.pdf;.dwg). Maksimālais faila izmērs 2MB.