Izpildmērījumi un izpildshēmas

Inženierkomunikāciju izpildmērījumi un izpildshēmu izgatavošana. Jaunizbūvēto objektu ( ēku, būvju, ielu, laukumu, ceļu un dzelzceļu) izpildmērījumi, aktu un izpildshēmu izgatavošana.

Izpildmērījumus, kuru rezultātā tiek iegūti topogrāfiskās uzmērīšanas dati, veic atbilstoši LBN 005-99 “Inženierizpētes darbi būvniecībā” un instrukcijas prasībām.