Celtniecības ģeodēzija

Piedāvājam sekojošus celtniecības ģeodēzijas darbus:

  • Ēku daļu, konstrukcijas elementu un pamatu nospraušana dabā, asu nostiprināšana;
  • Iekšējā ēku nospraušana, reperu uzstādīšana;
  • Monolīto darbu uzraudzīšana (konstrukciju veidņu pareizības pārbaude, pārjsegumu veidņu robežu pārbaude, pārjumšanas veidņu nivelēšana);
  • Ģeodēziskie darbi iekārtu montāžā, celtņa ceļu pārbaudē un kolonu vertikāles, būvju, un to elementu pārbaudē.

Veicam arī tādus darbus kā:

  • Ēku, konstrukciju un būvju elementu ģeodēzisko izpildshēmu izgatavošana celtniecības procesā;
  • Ēku fasāžu un to elementu uzmērīšana;
  • Ēku ģeometrisko parametru ģeodēziskā kontrole;
  • Ēku un būvju nosēšanās procesu novērošana.

Celtniecības kvalitāte ir kompleksa problēma. Atkarībā no konstruktīvām īpatnībām un celtniecības objektu nozīmes, ir jāievēro dažādas prasības, kas noteiktas celtniecības normatīvos un noteikumos, ģeometrisko parametru precizitātes nodrošināšanas valsts standartos. Jāievēro visas papildus prasības, kas ir paredzētas projektu dokumentācijā.

Šīs problēmas risināšanā ļoti svarīgu lomu ieņem celtniecības darbu ģeodēziskā kontrole. Augstas precizitātes, mūsdienīgs, ģeodēzisks, ekspertu novērtējums celtniecības darbu laikā ar mūsdienīgu pavadoņu tehnoloģiju palīdzību jau sākotnējās stadijās ļaus novērst ģeometrisko parametru neprecizitātes.

Mūsu firmas speciālisti, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas, operatīvi un kvalitatīvi veiks ģeodēzisko kontroli jebkurā celtniecības objektā.