Fotogrammetrijas pakalpojumi

Piedāvājam veikt ēku ārējo fasāžu uzmērīšanu izmantojot vienas ainas fotogrammetrisko metodi.

Lai iegūtu iztaisnotu bildi kurai ir definēts mērogs, veicam mērījumus uz fasādes, savukārt, lai iegūtu lielāku precizitāti mērījumus veicam ar tahimetru. Tālāk tiek veikta fasādes fotogrāfēšana un kamerālie darbi.

Rezultātā ir iegūta ortofotogrāfija ar precīziem izmēriem, definētu mērogu un novērstām ģeometriskām neprecizitātēm, to tālāk var izmantot arhitektoniskiem rasējumiem izmantojot AutoCAD programmnodrošinājumu.

fasazu uzmerisana