Fotogrammetrijas pakalpojumi

Fotogrammetrijas rezultātā iespējams:

Veikt ēku ārējo fasāžu uzmērīšanu, izmantojot vienas ainas fotogrammetrisko metodi.

Lai iegūtu iztaisnotu bildi kurai ir definēts mērogs, veicam mērījumus uz fasādes, savukārt, lai iegūtu lielāku precizitāti mērījumus veicam ar dronu DJI Phantom 4Pro. Tālākai datu apstrādei izmantojam programmu Context Capture, ar kuras palīdzību iespējams ģenerēt modeli.

Rezultātā ir iegūta ortofotogrāfija ar precīziem izmēriem, definētu mērogu un novērstām ģeometriskām neprecizitātēm, to tālāk var izmantot arhitektoniskiem rasējumiem (2D), izmantojot AutoCAD programmnodrošinājumu.

fasazu uzmerisana

Iegūt virsmas realitātes (Mesh) modeli, kas nodrošina virsmas vizuālo un  telpisko analīzi.

Tiek pielietos gan mazu, vidēju, gan lielu (pilsētu) objektu realizēšanā.

Sniedz iespēju veikt ģeodēzisko darbu izpildi,  tilpumu aprēķinus (karjeras), būvniecības uzraudzīšanu, kā arī datu salīdzināšanu, utt..