Topogrāfiskie darbi

slider-picture


Mūsu piedāvājumā:

  • topogrāfiskā uzmērīšana mērogos 1:250; 1:500; 1:1000 atbilstoši tehniskajām prasībām
  • apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana
  • inženierkomunikāciju, ceļu un ielu nospraušana dabā, saskaņā ar projektu
  • situācijas uzmērīšana

Inženiertopogrāfisko plānu izstrādes darbi tiek veikti digitālā formā M 1:500, koordinātu sistēmā LKS-92TM, Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā, atbilstoši 2000.5 (LAS-2000.5) prasībām.

Topogrāfiskos uzmērīšanas darbus veicam visā Latvijā.

Visi darbi tiek izpildīti saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem un Valsts zemes dienesta noteiktajiem standartiem un prasībām (www.vzd.gov.lv). Mūsu uzņēmuma darba iekšējā organizācija ir sakārtota tā, lai darbs tiktu paveikts konkrētos termiņos ar garantētu kvalitāti.

  • Pieņemam pasūtījumus
  • Slēdzam līgumus
  • Veicam saskaņošanu
  • Nododam termiņos, atkarībā no objekta lieluma un atrašanās vietas (1 – 3 mēneši)

Pasūtījumu pieņemšana ir iespējama pa e-pastu: hadlat@hadlat.lv (atsūtot skenētus uzmērāmā zemes gabala robežplānus vai situācijas plānus). Izdarot pasūtījumu obligāti ir jānorāda kontakttālrunis vai e-pasta adrese. Mūsu speciālisti atbildi par izmaksām un temiņiem sniegs Jums dienas laikā.

    Pievienot dokumentu vai attēlu (.jpg; .png; .doc; .docx; .xls; .xlsx;.pdf;.dwg). Maksimālais faila izmērs 2MB.